Asistență medicală paraclinică

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE

Lista investigațiilor paraclinice de imagistică medicală

Nr. crt. Denumire examinare radiologică/imagistică Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
  I. Radiologie – Imagistică medicală  
  A. Investigații convenționale  
  2. Investigații neiradiante  
40. Ecocardiografie + Doppler color 55