Asistență medicală ambulatorie clinică

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Pachetul minimal de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1
c2
 1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală  1 consultație per  persoană pentru fiecare situație de urgență


Pachetul de baza de servicii

DENUMIRE SERVICIU MEDICAL FRECVENŢĂ/PLAFON
c1
c2
1. Servicii medicale pentru situațiile de urgență medico-chirurgicală 1 consultație/asigurat cu vârsta mai mare de 18 ani
maximum 2 consultații pentru copiii 0-18 ani
2. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni acute și subacute precum și acutizări ale bolilor cronice maximum 3 consultații/asigurat/episod ce pot fi acordate într-un interval de maximum 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultații
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
3. Consultația medicală de specialitate pentru afecțiuni cronice maximum 4 consultații/trimestru/asigurat, dar nu mai mult de 2 consultații pe lună
maximum 2 consultații pentru asigurații cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital
Denumire serviciu medical Număr puncte Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1
c2
c3
c4=c2*c3
c5=c4+c4*20%
Consultația copilului și adultului cu vârsta cuprinsă între 4 și 59 ani pentru specialități medicale 10.80 4 43,2 51,84
Consultația pentru specialități medicale peste vârsta de 60 ani 12.80 4 51,2 61,44

NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe țară), calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂȚI CLINICE

Servicii diagnostice și terapeutice

Nr. crt. Denumire procedură diagnostică/terapeutică/tratamente/terapii Specialități clinice care pot efectua serviciul respectiv Punctaj Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic specialist (lei) Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate pentru medic primar (lei)
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20%
A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte x x x x x
5 EKG standard cardiologie 10 4 40 48
8 pulsoximetrie cardiologie 10 4 40 48

NOTĂ: Tarifele decontate de către casa de asigurări de sănătate pentru plata medicilor se recalculează trimestrial folosind valoarea definitivă a unui punct pe serviciu medical (unică pe țară), calculată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin regularizare trimestrială.