Contribuție personală

Ce este contribuția personală?

O persoană care este asigurată poate beneficia de tratament în sistemul privat, dacă instituția medicală privată este în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful decontat din Fondul Național Unic al Asigurărilor Sociale de Sănătate pentru rezolvarea unui caz medical și tariful perceput de furnizorul de servicii medicale private.

Persoana care va apela la sistemul privat pentru rezolvarea unui caz medical va primi un deviz estimativ, valabil cinci zile, care va cuprinde:

  • costurile medicale directe estimate pentru rezolvarea cazului, în condiții spitalicești standard:
  • *suma rezultată din înmulțirea valorii relative a cazului cu tariful pe caz ponderat propriu spitalului + contribuția personală a asiguratului;
  • costurile serviciilor suplimentare estimate:

*medicale – servicii medicale suplimentare, nenecesare pentru rezolvarea cazului;
*nemedicale – servicii hoteliere suplimentare sau de confort sporit față de standard.

Alege procedura pe care urmează o faci pentru a afla care este contributia ta! 

1 Step 1
Contribuție personală: 1450.00 lei
Contribuție personală: 6450.00 lei
Contribuție personală: 11450.00 lei
Contribuție personală: 14450.00 lei
Contribuție personală: 19450.00 lei
Contribuție personală: 24450.00 lei
Contribuție personală: 29450.00 lei
Contribuție personală: 34450.00 lei
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder